Ελληνικά English Russian

Υπηρεσίες

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Η θεραπεία δοντιών με φλεγμονή ή νέκρωση πολφού αντιμετωπίζονται με την ενδοδοντική θεραπεία κατά την οποία διανοίγονται οι ριζικοί σωλήνες, αφαιρούνται τα φλεγμένοντα ή νεκρά στοιχεία . Ακολουθεί χημικομηχανική επεξεργασία των σωλήνων με την βοήθεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων, άθραυστων από τιτάνιο και τέλος φράσσονται στεγανά με υλικά νέας τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας στεγανή απομόνωση της περιοχής από μικροδιείσδυση μικροβίων. Σε περιπτώσεις ύπαρξης κύστης στην κορυφή της ρίζας, αφαιρείται χειρουργικά (ακρορριζεκτομή). Η χρήση της τομογραφίας επιλύει διαγνωστικά προβλήματα σχετικά με τον αριθμό, πορεία και μορφολογία των ριζικών σωλήνων.