Ελληνικά English Russian

Υπηρεσίες

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Μακροχρόνια έλλειψη στοματικής υγιεινής, απώλεια πολλών δοντιών και προχωρημένη αποτριβή των δοντιών πρέπει να αποκατασταθούν για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της άνεσης του ασθενή. Έντονες αποτριβές των δοντιών διαταράσσουν την φυσιολογική λειτουργία του μασητικού συστήματος, τις κινήσεις της κάτω γνάθου και την λειτουργία της άρθρωσης. Η καταστροφή των πίσω δοντιών έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια της φυσιολογικής σχέσης μεταξύ των δοντιών και την μείωση της απόστασης μεταξύ των γνάθων και αισθητικές διαταραχές. Υπάρχει ανάγκη να μετατραπούν οι ανεπιθύμητες δυνάμεις που ασκούνται στα δόντια και προκαλούν παθολογικές καταστάσεις σε ωφέλιμες, ώστε να διευκολυνθούν η φυσιολογική λειτουργία και οι υγιείς συνθήκες μάσησης.

Για την σωστή μελέτη και σχεδίαση της θεραπείας εκμαγεία μελέτης αναρτώνται σε αρθρωτήρα, πραγματοποιείται διαγνωστική εργαστηριακή αποκατάσταση με την χρήση κεριού (κέρωμα) και συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την σχεδίαση της θεραπείας. Με την βοήθεια του διαγνωστικού κερώματος τοποθετούνται άμεσες προσωρινές αποκαταστάσεις στον ασθενή και του δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσει το προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας και εξοικείωση με την νέα κατάσταση. Σε περιπτώσεις απώλειας δοντιών τοποθετούνται εμφυτεύματα και με βιολογικά προσθετικά υλικά μπορεί να αποκατασταθεί όλος ο οδοντικός φραγμός. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις που συνυπάρχουν προβλήματα ή παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης ή των μυών.