Ελληνικά English Russian

Ολική αποκατάσταση στόματος

Ολική αποκατάσταση οδοντικού φραγμού.

Απώλεια πολλών δοντιών εξαιτίας μακροχρόνιας έλλειψης στοματικής υγιεινής και προχωρημένη αποτριβή των δοντιών πρέπει να αποκατασταθούν για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της άνεσης.

Οι συνήθεις διαταραχές είναι η απώλεια της φυσιολογικής σχέσης μεταξύ των δοντιών και η μείωση της απόστασης μεταξύ των γνάθων. Υπάρχει ανάγκη να μετατραπούν οι ανεπιθύμητες δυνάμεις που ασκούνται στα δόντια και προκαλούν παθολογικές καταστάσεις σε ωφέλιμες ώστε να διευκολυνθούν η φυσιολογική λειτουργία και οι υγιείς συνθήκες.

Για την μελέτη και σχεδίαση της θεραπείας, εκμαγεία μελέτης αναρτώνται σε αρθρωτήρα, πραγματοποιείται διαγνωστικό κέρωμα και συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για επιτυχή αποκατάσταση. Σε περιπτώσεις απώλειας δοντιών τοποθετούνται εμφυτεύματα και με βιολογικά προσθετικά υλικά μπορούν να αποκατασταθεί όλος ο οδοντικός φραγμός. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις που συνυπάρχουν προβλήματα ή παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης ή των μυών.